هواشناسی جاسك كهنه

هواشناسی امروزدر جاسك كهنه، هرمزگان

هواشناسی جاسك كهنه، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 28° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 6 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جاسك كهنه
عرض جغرافیایی
25.7375
طول جغرافیایی
57.7708333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
130271

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Jāsk-e_Kohneh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,724 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0825
Total Execution Time  0.0836
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0109   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0040   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0179   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Jāsk-e_Kohneh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40