هواشناسی جزيرۀ سری

هواشناسی امروزدر جزيرۀ سری، هرمزگان

هواشناسی جزيرۀ سری، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.10.2019 09:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
19.10.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s
20.10.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
21.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
22.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
23.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
24.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 30° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جزيرۀ سری
عرض جغرافیایی
25.9083333
طول جغرافیایی
54.5316667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
114250

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners