دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی كيش - پيش بینی چهارده روزه هواى كيش، هرمزگان 

 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  32 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:27
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  32 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  31 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:25
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  30 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:25
 • یکشنبه

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  28 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • شنبه

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • فردا

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • امروز

  03 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  26 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • هواشناسی كيش  نقشه كيش
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kish , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kish , iran