دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی كيش - پيش بینی چهارده روزه هواى كيش، هرمزگان 

 • یکشنبه

  05 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:46
 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:47
 • آدینه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  32 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:48
 • پنجشنبه

  02 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:49
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:50
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  32 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:51
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:52
 • فردا

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:54
 • امروز

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °36 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:55
 • هواشناسی كيش  نقشه كيش
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kish , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kish , iran