هواشناسی کوه بوچ

هواشناسی امروزدر کوه بوچ، هرمزگان

هواشناسی کوه بوچ، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.01.2017 21:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 9 m/s
25.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
26.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
30.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
31.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه بوچ
عرض جغرافیایی
26.6108333
طول جغرافیایی
58.4105556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
139925

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Kūh-e_Būch
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,036 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4980
Total Execution Time  0.4990
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0037   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0007   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0008   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0053   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0184   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Kūh-e_Būch'  
0.1185   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Būch' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40