هواشناسی كه مبرك

هواشناسی امروزدر كه مبرك، هرمزگان

هواشناسی كه مبرك، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
27.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
28.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
29.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
02.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كه مبرك
عرض جغرافیایی
25.827
طول جغرافیایی
57.3475
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
126385

هواشناسی ایران