هواشناسی كوه سيت

هواشناسی امروزدر كوه سيت، هرمزگان

هواشناسی كوه سيت، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2017 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
20.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
21.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
22.09.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
23.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
24.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه سيت
عرض جغرافیایی
26.7305556
طول جغرافیایی
57.5602778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
388386

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Kūh-e_Sīt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,964 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4963
Total Execution Time  0.4971
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0120   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Kūh-e_Sīt'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40