هواشناسی كوه سرخواه

هواشناسی امروزدر كوه سرخواه، هرمزگان

هواشناسی كوه سرخواه، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.11.2017 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
20.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 0 m/s
23.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه سرخواه
عرض جغرافیایی
27.5902778
طول جغرافیایی
56.5477778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116901

هواشناسی ایران