هواشناسی كرده پا

هواشناسی امروزدر كرده پا، هرمزگان

هواشناسی كرده پا، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.08.2020 13:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
15.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 4 m/s
16.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
17.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
18.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
19.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 32° 6 m/s
20.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
21.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كرده پا
عرض جغرافیایی
26.8519444
طول جغرافیایی
55.965
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
20383

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners