هواشناسی Kesh_Shaq

هواشناسی امروزدر Kesh_Shaq، هرمزگان

هواشناسی Kesh_Shaq، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.08.2017 13:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
25.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
26.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
27.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
28.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
29.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
30.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
31.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kesh_Shaq
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Kesh_Shaq
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,232 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7883
Total Execution Time  0.7890
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0010   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0010   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0012   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0013   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0014   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0131   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Kesh_Shaq'  
0.1356   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kesh_Shaq' LIMIT 1  
0.1452   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kesh_Shaq' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40