هواشناسی خور مسكه

هواشناسی امروزدر خور مسكه، هرمزگان

هواشناسی خور مسكه، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2018 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خور مسكه
عرض جغرافیایی
26.944
طول جغرافیایی
55.6063
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
124695

هواشناسی ایران