هواشناسی كرمی

هواشناسی امروزدر كرمی، هرمزگان

هواشناسی كرمی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كرمی
عرض جغرافیایی
25.7275
طول جغرافیایی
58.8713889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
126538

هواشناسی ایران