هواشناسی Kotāv

هواشناسی امروزدر Kotāv، هرمزگان

هواشناسی Kotāv، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.11.2017 18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 4 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 1 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
25.11.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 19° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kotāv
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Kotāv
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7540
Total Execution Time  0.7552
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0184   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Kotāv'  
0.1874   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kotāv' LIMIT 1  
0.1836   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kotāv' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40