هواشناسی Mahmoodi

هواشناسی امروزدر Mahmoodi، هرمزگان

هواشناسی Mahmoodi، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 27° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 27° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain 3 mm 18° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 7 mm 18° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 8 mm 18° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 4 mm 15° 5 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Mahmoodi
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Mahmoodi
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,000,704 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7990
Total Execution Time  0.7997
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0257   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Mahmoodi'  
0.2571   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Mahmoodi' LIMIT 1  
0.1428   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Mahmoodi' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40