هواشناسی مسجد امام سجاد

هواشناسی امروزدر مسجد امام سجاد، هرمزگان

هواشناسی مسجد امام سجاد، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 10:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 20° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 0 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مسجد امام سجاد
عرض جغرافیایی
27.4205
طول جغرافیایی
56.5571
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6654533

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Masjed-e_Emām_Sajjād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,068 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8669
Total Execution Time  0.8676
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0120   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Masjed-e_Emām_Sajjād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40