هواشناسی Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm

هواشناسی امروزدر Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm، هرمزگان

هواشناسی Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.11.2017 04:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 24° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 22° 4 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
25.11.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
30.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,960 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.1459
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1375
Total Execution Time  1.2835
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0130   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm'  
0.1265   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm' LIMIT 1  
0.1260   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Masjed-e_Mollā_Ebrāhīm' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40