هواشناسی مندرل شول

هواشناسی امروزدر مندرل شول، هرمزگان

هواشناسی مندرل شول، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.11.2017 22:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
20.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
23.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 25° 5 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 26° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مندرل شول
عرض جغرافیایی
26.6666667
طول جغرافیایی
55.95
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
124574

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Maundrell_Shoal
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,260 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4805
Total Execution Time  0.4812
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0222   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Maundrell_Shoal'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40