هواشناسی مغ شكالدين

هواشناسی امروزدر مغ شكالدين، هرمزگان

هواشناسی مغ شكالدين، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2018 05:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 37° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 37° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مغ شكالدين
عرض جغرافیایی
26.9969444
طول جغرافیایی
57.6447222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
123696

هواشناسی ایران