هواشناسی نخلستان

هواشناسی امروزدر نخلستان، هرمزگان

هواشناسی نخلستان، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 7 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نخلستان
عرض جغرافیایی
27.4480556
طول جغرافیایی
57.1683333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
48309

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Nakhlestān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,060,072 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0055
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.5158
Total Execution Time  1.5213
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0013   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0048   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0079   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0502   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Nakhlestān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40