هواشناسی ارمند راک

هواشناسی امروزدر ارمند راک، هرمزگان

هواشناسی ارمند راک، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.10.2016 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
25.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
26.10.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
27.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
28.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
29.10.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 30° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
30.10.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ارمند راک
عرض جغرافیایی
26.25
طول جغرافیایی
55.2833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
121811

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Ormonde_Rock
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,760 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3404
Total Execution Time  0.3411
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Ormonde_Rock'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40