هواشناسی Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk

هواشناسی امروزدر Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk، هرمزگان

هواشناسی Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 24° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,080 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7668
Total Execution Time  0.7675
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0026   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0064   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0024   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0120   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk'  
0.1636   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk' LIMIT 1  
0.1239   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Pāsgāh-e_Qadīmī-ye_Gābrīk' LIMIT 1  
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40