هواشناسی پدل

هواشناسی امروزدر پدل، هرمزگان

هواشناسی پدل، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 3 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 3 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 44° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پدل
عرض جغرافیایی
27.0022222
طول جغرافیایی
54.9616667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
120965

هواشناسی ایران