هواشناسی پشتوخ

هواشناسی امروزدر پشتوخ، هرمزگان

هواشناسی پشتوخ، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.07.2017 01:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
24.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 44° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 41° 6 m/s
25.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 43° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 41° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 41° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پشتوخ
عرض جغرافیایی
26.3491667
طول جغرافیایی
58.6252778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
120829

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Poshtūkh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,232 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4310
Total Execution Time  0.4317
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0122   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Poshtūkh'  
0.0509   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Poshtūkh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40