هواشناسی Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed

هواشناسی امروزدر Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed، هرمزگان

هواشناسی Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2017 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
22.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
23.02.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
24.02.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
25.02.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
26.02.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 20° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 5 mm 20° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 1 mm 16° 1 m/s
27.02.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 24° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,804 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8476
Total Execution Time  0.8483
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0121   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed'  
0.1557   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed' LIMIT 1  
0.1414   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qadamgāh-e_Emāmzādeh_Āqā_Seyyed' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40