هواشناسی قلعۀ شاه عباسی

هواشناسی امروزدر قلعۀ شاه عباسی، هرمزگان

هواشناسی قلعۀ شاه عباسی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 22:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلعۀ شاه عباسی
عرض جغرافیایی
34.2991
طول جغرافیایی
51.8124
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6868541

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Qal‘eh-ye_Shāh_‘Abbāsī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,808 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6232
Total Execution Time  0.6239
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0158   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Qal‘eh-ye_Shāh_‘Abbāsī'  
0.1345   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qal‘eh-ye_Shāh_‘Abbāsī' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40