هواشناسی قره قويه

هواشناسی امروزدر قره قويه، هرمزگان

هواشناسی قره قويه، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.11.2017 01:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
23.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 14° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 21° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 17° 3 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 0 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قره قويه
عرض جغرافیایی
28.0733333
طول جغرافیایی
56.3197222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
119833

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Qareh_Ghūyeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,032 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3942
Total Execution Time  0.3949
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0120   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Qareh_Ghūyeh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40