هواشناسی رودخانه چلپی

هواشناسی امروزدر رودخانه چلپی، هرمزگان

هواشناسی رودخانه چلپی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.07.2017 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 38° 4 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
28.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 0 m/s
02.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه چلپی
عرض جغرافیایی
26.0002
طول جغرافیایی
57.4388
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6654592

هواشناسی ایران