هواشناسی رودخانه گرازی

هواشناسی امروزدر رودخانه گرازی، هرمزگان

هواشناسی رودخانه گرازی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.06.2017 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 37° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه گرازی
عرض جغرافیایی
25.7758
طول جغرافیایی
57.3916
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
132911

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Rūdkhāneh-ye_Gorāzī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,184 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.7261
Total Execution Time  1.7268
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0216   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Gorāzī'  
0.0056   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40