هواشناسی Sar_Gost-e_Pā’īn

هواشناسی امروزدر Sar_Gost-e_Pā’īn، هرمزگان

هواشناسی Sar_Gost-e_Pā’īn، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.07.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 42° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 8 m/s
28.07.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 38° 8 m/s
29.07.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 40° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 42° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
02.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
03.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar_Gost-e_Pā’īn
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Sar_Gost-e_Pā’īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,012 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6711
Total Execution Time  0.6718
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0119   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Sar_Gost-e_Pā’īn'  
0.1152   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sar_Gost-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.1150   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sar_Gost-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40