هواشناسی Sar_Hūr

هواشناسی امروزدر Sar_Hūr، هرمزگان

هواشناسی Sar_Hūr، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.03.2017 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 7 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar_Hūr
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Sar_Hūr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,308 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7395
Total Execution Time  0.7402
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0054   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0100   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0117   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Sar_Hūr'  
0.1155   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sar_Hūr' LIMIT 1  
0.1144   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sar_Hūr' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40