هواشناسی سر تيت كن

هواشناسی امروزدر سر تيت كن، هرمزگان

هواشناسی سر تيت كن، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 28° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
03.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
04.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
07.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
08.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
09.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سر تيت كن
عرض جغرافیایی
25.9283333
طول جغرافیایی
58.2086111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116752

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Sar_Tīt_Kan
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,119,060 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0061
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1593
Total Execution Time  1.1655
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Sar_Tīt_Kan'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40