هواشناسی سق

هواشناسی امروزدر سق، هرمزگان

هواشناسی سق، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.09.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
28.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
29.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 0 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
03.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سق
عرض جغرافیایی
27.7963889
طول جغرافیایی
56.3608333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116361

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Segh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6153
Total Execution Time  0.6164
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0095   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0123   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0105   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0126   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0308   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Segh'  
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40