هواشناسی سید احمد

هواشناسی امروزدر سید احمد، هرمزگان

هواشناسی سید احمد، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
15.08.2020 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 40° 2 m/s
16.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 35° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 31° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
17.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 35° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
18.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
19.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
20.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
21.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
22.08.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 42° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 35° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سید احمد
عرض جغرافیایی
26.6998
طول جغرافیایی
55.4961
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6649496

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners