هواشناسی توتنگ و شلواری

هواشناسی امروزدر توتنگ و شلواری، هرمزگان

هواشناسی توتنگ و شلواری، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
15.12.2017 20:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 11° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
17.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 0 m/s
18.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
21.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
22.12.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات توتنگ و شلواری
عرض جغرافیایی
31.5458333
طول جغرافیایی
50.8805556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
112446

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Tūtang
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,865,012 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7111
Total Execution Time  0.7118
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0119   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Tūtang'  
0.0543   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tūtang' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40