هواشناسی تل قلعۀ ميانی

هواشناسی امروزدر تل قلعۀ ميانی، هرمزگان

هواشناسی تل قلعۀ ميانی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تل قلعۀ ميانی
عرض جغرافیایی
28
طول جغرافیایی
55.8166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
443755

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Tall-e_Qal‘eh-ye_Mīānī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,480 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2610
Total Execution Time  0.2621
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0093   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0138   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0085   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0180   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Tall-e_Qal‘eh-ye_Mīānī'  
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40