هواشناسی Tang_Darhamān

هواشناسی امروزدر Tang_Darhamān، هرمزگان

هواشناسی Tang_Darhamān، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.04.2017 14:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 32° 5 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tang_Darhamān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران