هواشناسی ترعۀ خوران

هواشناسی امروزدر ترعۀ خوران، هرمزگان

هواشناسی ترعۀ خوران، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 6 m/s
30.10.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 27° 1 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 26° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 27° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
03.11.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
04.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
05.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ترعۀ خوران
عرض جغرافیایی
27.0237
طول جغرافیایی
55.977
منطقه زمانی
جمعیت
0
Geonameid
6654160

هواشناسی ایران