هواشناسی زيارتگاه سيد علی

هواشناسی امروزدر زيارتگاه سيد علی، هرمزگان

هواشناسی زيارتگاه سيد علی، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زيارتگاه سيد علی
عرض جغرافیایی
27.3833333
طول جغرافیایی
57.1666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
381620

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Zīāratgāh-e_Seyyed_‘Alī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,216 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5886
Total Execution Time  0.5894
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Zīāratgāh-e_Seyyed_‘Alī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40