هواشناسی سيد فخرا

هواشناسی امروزدر سيد فخرا، هرمزگان

هواشناسی سيد فخرا، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
15.08.2020 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 37° 2 m/s
16.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 34° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
17.08.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 33° 4 m/s
18.08.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
19.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
20.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
21.08.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22.08.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 32° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 37° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سيد فخرا
عرض جغرافیایی
26.6811111
طول جغرافیایی
55.5183333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
20388

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners