هواشناسی دشت لیگ

هواشناسی امروزدر دشت لیگ، ايلام

هواشناسی دشت لیگ، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.11.2017 09:30:00–12:30:24 Heavy rain showers 5 mm 19° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain showers 6 mm 19° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 17° 6 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 16° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 2 mm 15° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain showers 6 mm 17° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 15° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 11° 3 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 14° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دشت لیگ
عرض جغرافیایی
33.6208
طول جغرافیایی
45.944
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
389869

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/دَشتِ_ليك
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,876 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0268
Total Execution Time  0.0275
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0073   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'دَشتِ_ليك'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40