هواشناسی ابو قوير

هواشناسی امروزدر ابو قوير، ايلام

هواشناسی ابو قوير، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.07.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
20.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 12 m/s
21.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
23.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
24.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
25.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
26.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 48° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ابو قوير
عرض جغرافیایی
32.2626
طول جغرافیایی
47.7177
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
144825

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Abū_Ghoveyr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,200 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4380
Total Execution Time  0.4387
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Abū_Ghoveyr'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40