هواشناسی سرو صول

هواشناسی امروزدر سرو صول، ايلام

هواشناسی سرو صول، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 07:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 24° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 23° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 20° 3 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سرو صول
عرض جغرافیایی
33.8003
طول جغرافیایی
46.1346
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6272

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Bān-e_Sarv
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,896 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4535
Total Execution Time  0.4543
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0074   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Bān-e_Sarv'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40