هواشناسی بندراباد پايين

هواشناسی امروزدر بندراباد پايين، ايلام

هواشناسی بندراباد پايين، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بندراباد پايين
عرض جغرافیایی
33.75
طول جغرافیایی
46.5666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
27840

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Bandarābād-e_Pā’īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,904 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1769
Total Execution Time  0.1777
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0103   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Bandarābād-e_Pā’īn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40