هواشناسی بره بیجه

هواشناسی امروزدر بره بیجه، ايلام

هواشناسی بره بیجه، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 49° 6 m/s
24.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بره بیجه
عرض جغرافیایی
32.5008
طول جغرافیایی
47.4875
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6719754

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Bareh_Bījeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,796 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.5569
Total Execution Time  1.5580
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0111   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0139   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0140   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0095   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0082   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0119   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Bareh_Bījeh'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40