هواشناسی درۀ سرخ

هواشناسی امروزدر درۀ سرخ، ايلام

هواشناسی درۀ سرخ، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.09.2018 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
25.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
26.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
27.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
28.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
29.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
30.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
01.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات درۀ سرخ
عرض جغرافیایی
33.6666667
طول جغرافیایی
46.5833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
27777

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Darreh-ye_Sorkh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,068 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4753
Total Execution Time  0.4760
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0103   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Darreh-ye_Sorkh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40