هواشناسی امام سيد حسين

هواشناسی امروزدر امام سيد حسين، ايلام

هواشناسی امام سيد حسين، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.12.2017 10:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 19° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 5 m/s
15.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 17° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
17.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
21.12.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امام سيد حسين
عرض جغرافیایی
32.5166667
طول جغرافیایی
47.3833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
68511

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Emām_Seyyed_Ḩoseyn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,116 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4840
Total Execution Time  0.4851
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0011   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0156   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0071   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0113   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Emām_Seyyed_Ḩoseyn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40