هواشناسی سيد صالح الدين

هواشناسی امروزدر سيد صالح الدين، ايلام

هواشناسی سيد صالح الدين، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 22:30:00–01:30:24 Heavy rain 3 mm 13° 2 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 5 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Heavy rain 9 mm 12° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 1 mm 14° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain showers 3 mm 14° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 2 mm 16° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 16° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 2 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 15° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 16 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سيد صالح الدين
عرض جغرافیایی
32.9523
طول جغرافیایی
47.7964
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42046

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Emāmzādeh_Seyyed_Şāleḩ_od_Dīn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,356 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4822
Total Execution Time  0.4829
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0075   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Emāmzādeh_Seyyed_Şāleḩ_od_Dīn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40