هواشناسی كوه چكمۀ قمر

هواشناسی امروزدر كوه چكمۀ قمر، ايلام

هواشناسی كوه چكمۀ قمر، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2018 09:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
23.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 32° 6 m/s
24.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 9 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 28° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 32° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 32° 9 m/s
29.03.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 29° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه چكمۀ قمر
عرض جغرافیایی
33.05
طول جغرافیایی
46.0333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
27818

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Kūh-e_Chakmeh-ye_Qamar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,940 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3683
Total Execution Time  0.3690
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0010   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0036   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0116   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Kūh-e_Chakmeh-ye_Qamar'  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40