هواشناسی كوه چكمۀ قمر

هواشناسی امروزدر كوه چكمۀ قمر، ايلام

هواشناسی كوه چكمۀ قمر، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 35° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 45° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 47° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
20.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه چكمۀ قمر
عرض جغرافیایی
33.05
طول جغرافیایی
46.0333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
27818

هواشناسی ایران