هواشناسی خسرو آباد

هواشناسی امروزدر خسرو آباد، ايلام

هواشناسی خسرو آباد، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.07.2017 05:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 9 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 10 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 41° 6 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 47° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 41° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خسرو آباد
عرض جغرافیایی
33.1109
طول جغرافیایی
46.1523
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6048

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Khosrowābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,092 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3875
Total Execution Time  0.3886
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0112   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Khosrowābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40