هواشناسی خوشادول شوهان

هواشناسی امروزدر خوشادول شوهان، ايلام

هواشناسی خوشادول شوهان، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خوشادول شوهان
عرض جغرافیایی
33.2571
طول جغرافیایی
46.6989
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6711229

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Khvoshādūl_Shūhān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,940 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2003
Total Execution Time  0.2011
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0034   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0029   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Khvoshādūl_Shūhān'  
0.0085   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40