هواشناسی مولاب عليا

هواشناسی امروزدر مولاب عليا، ايلام

هواشناسی مولاب عليا، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 15:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 20° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 16° 4 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 13° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 18° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 9 mm 16° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 9 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 4 mm 16° 3 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مولاب عليا
عرض جغرافیایی
32.6905
طول جغرافیایی
47.7315
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
123096

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Mūlāb-e_Bālā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,963,712 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  5.3545
Total Execution Time  5.3553
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0072   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Mūlāb-e_Bālā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40